Arbetsgruppen

Styrgruppen

Styrgruppen består av Gustav Axmon, Kjell Häggman och Liselott Broman Huss

Ledningsgruppen

Marie Kilk

Förbundsdirektör

Katrin Pedersen

Rektor

Kjell Häggman

Fastighetschef

Lena Hansson

Rektor

Liselott Broman Huss

Rektor

Maud Frimodig

Rektor

Lena Samuelsson

Rektor

Gustav Axmon

Rektor

Annelie Månbrant

Rektor

Elin Löfwenhamn

Chef för elevhälsan

Susanne Runnälv

Personalchef

Susan Clefjord

Ekonomi- och IKT-chef

Jeanette Åkerström

Planeringschef

Huset i siffror

3000

Antal kvadratmeter

28

Klassrum

494

Antal sittplatser

65 milj

Kostnad

Referensgrupp

Peter Sjödin

Lärare

Elin Carlestav

Skoladministratör/receptionist

Carina Bergström

Specialpedagog

Anne Kliko Björk

Specialpedagog

Susanne Engström

Ekonom

Mats Andersson

Fastighetstekniker

Alexander Sandberg

Kurator

Anna Sjöman

Specialpedagog

Johan Reinholdsson

Lärare

Anders Gahnfelt

Lärare

Mikael Palovaara

Lärare

Tony Johansson

Lärare

Theres Råsell

Lärare