Veckobrev v.1-2

Arbeten under v.1

 • Isolering och tätskiktsarbete pågår på plan 4.
 • Arbetet med taksarg runt Hus M fortsätter.
 • Avfuktning fortlöper för fullt.
 • Murningsarbetet fortlöper på plan 2 längs östra, södra och västra fasaden.
 • Innerväggar på plan 2 reglas upp med stålreglar.
 • Innerväggar på plan 2 skivas upp med plywood.

Kommande arbeten v.2

 • Arbeten som pågår under v.1 kommer fortsätta under v.2.
 • Samtliga parter i projektet bör vara åter i arbete efter ledigheterna.
 • Spackling och målning påbörjas (kan förskjutas några veckor)
 • Arbeten med UC på plan 1 fortlöper
 • Installationer i innerväggar påbörjas
 • Fasadskivor i plåt levereras och monteras.
 • Golven väntas flytspacklas inom kort.

Byggprojektledare, Hifab