Veckobrev v25-26

Mark- och pålningsarbetet inleds under v.25

Pågående Arbeten v.25

 • Produktionsstart måndag v.25.
 • InfraCon har gjort följande den här veckan
  • Schaktat bort befintligt vatten/avlopp och EL från tidigare paviljong
  • Schaktat fram befintliga el/fiber-ledningar i mark som passerar området där Hus M ska byggas.
  • Fällt de träd som stod på området.
  • Tagit markprover på jordmassor som visade sig vara väldigt rena. Ingen sanering krävs på området.
  • Börjat schakta för grunden av Hus M.
  • Kört bort överskottsmassor som schaktas bort till godkänd deponi.
  • Kört fram pålkranen som syns på bild för nästa veckas pålstart.
 • Haft startmöte för inblandade Entreprenörer i projektet.
 • Planerat ny sidoentreprenad med Hallsbergs Kommun för att blåsa om fibern som dras runt Hus M.
 • Fortsatt detaljprojektering för Hus M.
 • Granskat släppta Granskningshandlingar som de olika projektörerna släpper inom varjedisciplin.

Kommande Arbeten v.26

 • Projektet håller sitt allra första Byggmöte där alla parter diskuterar pågående arbeten, kommande arbeten, arbetsmiljöfrågor, specifika frågor om varje disciplin, tidplan, ekonomi m m.
 • Schaktarbetet fortsätter där överskottsmassor fortsätter att köras bort.
 • Pålningsarbetet påbörjas och pågår i ca 7 arbetsdagar. Varje påle kommer att ha en snittlängd på ca 17m.
 • Elledningarna som ska skarvas om ska schaktas ner utanför Hus M. Detta gäller även den nya fibern.

Byggprojektledare, Hifab