Veckobrev v26-27

Arbeten under v.26

 • Projektet håller sitt allra första Byggmöte där alla parter diskuterar pågående arbeten, kommande arbeten, arbetsmiljöfrågor, specifika frågor om varje disciplin, tidplan, ekonomi mm.
 • Schaktat fram och identifierat befintliga el/fiber-ledningar i mark som försörjer delar av Alléskolan och Hallsbergs Kommuns fastigheter.
 • Haft startmöte för inblandade Entreprenörer i projektet.
 • Schaktat klart grunden för Hus M som sedan ska fyllas med singel och där betongplattan sedan ska gjutas.
 • Påbörjat ny ledningsschakt runt om Hus M där ledningar ska dras om för att i framtiden vara lättåtkomliga för brukare.
 • Pålningsarbetet påbörjas och pågår i ca 7 arbetsdagar. Varje påle kommer att ha en snittlängd på ca 17m och totalt ska 157 st pålar slås ner.
 • Elledningarna som ska skarvas om ska schaktas ner utanför Hus M. Detta gäller även den nya fibern.
 • Håll första Byggmötet i projektet där vi tillsammans med entreprenörerna diskuterar framdriften i projektet och tar beslut utifrån olika problem/utmaningar som vi möter. Protokollet från mötet är sedan en juridisk handling och därmed väldigt viktig.

Kommande Arbeten v.27

 • Assemblin och InfraCon kommer kapa befintliga el-ledningar i mark som påverkar Alléskolans verksamhet. På tisdag släcker projektet strömmen till Hus C, D, E, F och J. Avbrottet innebär att samtliga nät och IT-system kommer ligga nere några timmar.
 • Schaktarbetet för nytt ledningsschakt fortsätter under veckan.
 • Pålningsarbetet väntas pågå fram till torsdag/fredag.
 • InfraCon kan möjligtvis påbörja schakt för vatten/avlopp från Hus M till Hus F där vi på baksidan har en befintlig servis.

Byggprojektledare, Hifab