Veckobrev v27-32

Arbeten under v.27

 • Pålningsarbetet fortsätter och väntas avslutas fredag v.27.
 • Påbörjat skarvning av elkablar som ska ledas runt Hus M istället för att ligga kvar under huset.
 • Avslutat ledningsschakt runt Hus M där ledningar ska dras om för att i framtiden vara lättåtkomliga för brukare. Schaktet fylls igen när ny fiber är lagd.
 • Börjat schakta för vatten/avlopp från södra sidan av Hus F1 till Hus M.
 • Projekteringsgruppen börjas släppa så kallade Bygghandlingar. Det är ritningar och övriga underlag som entreprenaden sedan ska följa när Hus M byggs.
 • Planerat för arbeten som kommer pågå under semestern.

Kommande Arbeten v.28-32.

 • Från och med vecka 28 inleds en välbehövlig semester. Dock kommer entreprenaden fortsätta att arbeta för att klara tidplanen för projektet. Under den här perioden är det förmodligen inte full styrka men en del arbeten kommer bedrivas.
 • Slutföra pågående markarbeten.
 • Jämna av ytorna under Hus M.
 • Förbereda pålskallar och fylla området med singel.
 • Påbörja arbetet med isolering och armering av betongplattan.
 • Div rördragningar ska förberedas för att tas upp ovan betongplatta i de utrymmen som ska förse Hus M med vatten, avlopp, EL, fiber m m.

Byggprojektledare, Hifab