Veckobrev v33-34

Under semestern har projektet varit i full gång. ByggTema med UE har bl.a. schaktat ner all VA i mark och lagt ner allt som ska gjutas in i betongplattan.

Arbeten under v.33

  • Plattan på mark isoleras, armeras och anpassas efter ingjutningsgods.
  • Örebro kommun blåser ny fiber
  • Håltagning av Hus B förbereds och planeras
  • Inför skolstart ska ByggTema ta fram riskanalys och trafikanordningsplan för hantering av transporter på skolområdet för att säkerställa säkerheten av elever, personal och projektmedlemmar.
  • ByggTema tar fram en detaljerad tidplan över samtliga arbeten i projektet.

Kommande Arbeten v.34.

  • Håltagning av Hus B där gångbro från Hus M ansluter ska påbörjas under måndagen den 17/8.
  • Betongplattan fortsätter att isoleras och armeras.
  • EON påbörjar sitt arbete med fjärrvärmen som ska kopplas in i Hus M. Dock börjar dem från Transtensskolan och rör sig sakta mot Hus M och den befintliga fjärrvärmeledningen som ligger mellan Hus M och Hus D.
  • Gjutning av betongplattan planeras preliminärt till v.36.

Byggprojektledare, Hifab