Veckobrev v34-35

Under semestern har projektet varit i full gång. ByggTema med UE har bl.a. schaktat ner all VA i mark och lagt ner allt som ska gjutas in i betongplattan.

Arbeten under v.34

  • Plattan på mark isoleras och armeras. Nu kvarstår i grova drag enbart café-delen.
  • Hörsalens grundväggar armeras och isoleras.
  • Diverse ingjutningsgods binds fast i armeringen. Det kan vara tex golvboxar som ska gjutas in i betongplattan. Golvboxarna innehåller uttag för de borden som ska stå i studiehallar och café.
  • Genomförd håltagning av Hus B där gångbron ska anslutas från Hus M. Arbetsrum (B206) på insida Hus B är tillsvidare avstängt. Personalrum (B207) i Hus B kan fortfarande användas.
  • Framtagen trafikanordningsplan redovisas nedan. Den anger hur transporter in och ut från arbetsområdet ska hanteras under projekttiden för att säkerställa elevernas och personalens säkerhet.
  • Fjärrvärmen till Hus M fortsätter att schaktas ner.

Kommande Arbeten v.35.

  • Arbeten som pågått under v.34 kommer fortlöpa under v.35.
  • Betongplattan fortsätter att isoleras och armeras.
  • EON fortsätter sitt arbete med fjärrvärmen som ska kopplas in i Hus M. Fortsättningsvis kommer schakt att grävas från södra sidan på Hus M till anslutningen av befintlig fjärrvärme på östra sidan av Hus M.
  • Gjutning av betongplattan planeras preliminärt till v.36. Projektet väntar sig en ökning av transporter in och ut från skolområdet.

Byggprojektledare, Hifab