Veckobrev v35-36

Arbeten under v.35

  • Plattan armerades klart och förbereddes för gjutning.
  • InfraCon (Underentreprenör Mark) avslutade sina arbeten för tillfället.
  • Betongplattan gjöts onsdagen den 26/8.
  • Förutom plattan gjöts även pålskallar till skärmtaken på norra och södra sidan. Se bild nr 4 nedan.

Kommande Arbeten v.36.

  • Under kommande vecka kommer kranen som ska vara på plats för resning av stommen till Hus M. Stomresningen kommer pågå till ungefär månadsskiftet oktober/november. Tunga leveranser kan väntas vilket betyder att det är extremt viktigt att följa de skyltar och direktiv som gäller vid in och utfart till arbetsområdet.
  • Under veckan kommer även all form som använts vid gjutningen att rivas.
  • Örebro kommun kommer ut för att koppla in den nya sprinklerservisen som ska förse Hus M med sprinklervatten.
  • Diverse förberedelser inför leverans av stommen.

Byggprojektledare, Hifab