Veckobrev v36-37

Arbeten under v.36

  • På grund av tidigarelagd gjutning av betongplattan så har arbetsplatsen städats och rensats i väntan på etablering av kran och stomleverans måndag v.37.
  • Betongplattan har förberetts för stommontage v.37. Exakt utsättning av stomplacering har markerats på betongplattan.
  • Hallsbergs Kommun har schaktat och kopplat in den nya sprinklerservisen som ska förse Hus M.

Kommande Arbeten v.37

  • På måndag v.37 kommer kranen som ska vara på plats under stora delar av projektet.
  • Strax efter att kranen etablerat sig på arbetsområdet kommer den första stomleveransen. Observera att tung trafik in och ut från arbetsområdet kan väntas. Viktigt att följa ByggTemas skyltning och andra trafikanordningar.
  • Torsdag v.37 kommer EON att stänga av värmen för Hus F medans de gör inkoppling av fjärrvärmen som ska förse Hus M och Transtensskolan.

Byggprojektledare, Hifab