Veckobrev v37-38

Arbeten under v.37

  • Mobilkran etablerade sig på arbetsområdet måndagen v.37.
  • Första stomleveranserna kom fram
  • Stommen börjar resas
  • Inkoppling av fjärrvärmen mot Hus M och Hus F från Transtensskolan. Under torsdagen var fjärrvärmen till Hus F avstängd.

Kommande Arbeten v.38

  • Kommande vecka kommer schaktet för inkopplad fjärrvärme fortsätta vara öppen under provtryckningsperioden.
  • Stommen kommer fortsätta att resas. Viktigt att veta är att 2-3st lastbilsleveranser kan väntas var dag fram till slutet av oktober. Viktigt att följa ByggTemas trafikanordningsplan för allas säkerhet.

Byggprojektledare, Hifab