Veckobrev v39-40

Arbete fortsätter enligt plan och just nu monteras stommen.

Arbeten under v.39

  • EON har färdigställt fjärrvärmearbetet på Alléskolan.
  • Stomresning av pelare och balkar.
  • Montage av bjälklag på plan 3 och förberedelse av flytspackel mellan bjälklagselementen.
  • Montage av väggelement på plan 2.
  • Montage av invändig ståltrappa på plan 1.

Kommande Arbeten v.40

  • Projektgruppen gör studiebesök på Örebro Universitet för val av hörsalsstolar.
  • Måndagen den 28/9 väntas 8 stycken stomleveranser till arbetsområdet (07:15, 08:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00 och 17:45). Se till att följa de trafikanordningar som är utplacerade mellan arbetsområdet och Södra Allén.
  • För övrigt fortsätter arbetet med montage av bjälklag, betongväggar och stålstommen i plan 2 och plan 3.

Byggprojektledare, Hifab