Veckobrev v40-41

Arbete fortsätter enligt plan och just nu monteras stommen.

Arbeten under v.40

  • Fortsatt stomresning av pelare och balkar.
  • Gjutning mellan bjälklagselementen.
  • Montage av väggelement på plan 3.
  • Montage av trappa nr 3.
  • Utsättning och montage av ytterväggar på plan 1.

Kommande Arbeten v.41

  • Fortsatt stomresning av pelare och balkar.
  • Gjutning mellan bjälklagselementen.
  • Fortsatt montage av trappa nr 3.
  • Fortsatt utsättning och montage av ytterväggar på plan 1.

Byggprojektledare, Hifab