Veckobrev v41-42

Arbete fortsätter enligt plan och just nu monteras stommen.

Arbeten under v.41

 • Takbjälklaget har monterats på plats på plan 4.
 • Fortsatt utsättning och montage av ytterväggar på plan 1.
 • Fortsatt montage av ståltrappor i norra entrén.
 • Påbörjat arbete med innerväggar på plan 1.
 • Skarvgjutning på plan 4.
 • Pelare för fläktrum monteras.

Kommande Arbeten v.42

 • Den 26/10 börjar projektet bygga ställning runt Hus M.
 • Fortsatt arbete med uppbyggnad av ytterväggar.
 • Fortsatt arbete med uppbyggnad av innerväggar.
 • Fortsatt montage av stomme till fläktrummet.
 • Stommen till gångbron mot Hus B monteras preliminärt i slutet av vecka 42. Utrymmen innanför Hus B tas i bruk av projektet.
 • Kranen avetableras under fredagen v.42.

Byggprojektledare, Hifab