Veckobrev v.43-44

Arbeten under v.43

 • Stommen för fläktrummet på plan 4 monteras. Se bild 4.
 • Fortsatt utsättning och montage av ytterväggar på plan 1. Se bild 1, 3 och 5.
 • Fortsatt montage av ståltrappor i norra entrén.
 • Samtliga innerväggar på plan 1 byggs. Se bild 2.
 • Stommen till skärmtaket över den norra entrén är monterad och står på plats.
 • Balkarna till Hus B ska lyftas på plats under veckan.
 • Under vecka 42 eller vecka 43 ska kranen avetableras.

Kommande arbeten v.44

 • Utvändiga konstruktioner kompletteras.
 • Innerväggar på plan 1 fortsätter att byggas upp.
 • Ytterväggar på plan 1 färdigställs.
 • Utsättning av ytterväggar på plan 2 inleds.
 • Ställning runt Hus M byggs upp.

Byggprojektledare, Hifab