Veckobrev v.43-44

Arbeten under v.43

 • Stommontage gångbro mellan Hus M och Hus B. Se bild 1 och 3.
 • Fortsatt arbete med utsättning av innerväggar. Se bild 2.
 • Uppbyggnad av ställning runt östra, södra och västra fasaden inför arbete med bl.a utfackningsväggar. Se bild 4.
 • Stommontage av entresolplan på plan 1 och plan 2. Se bild 2.
 • Stål (pelare, balkar m m) brandisoleras.
 • UE Rör påbörjar arbetet med avlopp/spillvatten i alla stråk och utför håltagning i bjälklag.
 • UE Luft påbörjar sina arbeten med stråk i alla plan.

Kommande arbeten v.44

 • Fortsatt uppbyggnad av ställning runt Hus M.
 • Fortsatt arbete med utsättning av innerväggar på plan 1 och plan 2.
 • Utsättning och uppbyggnad av utfackningsväggar på plan 2.
 • Trappa mellan plan 2 och 3 i studiehall monteras.

Byggprojektledare, Hifab