Veckobrev v.45-46

Arbeten under v.45

 • Uppbyggnad yttervägg plan 1 och plan 2.
 • Fortsatt arbete med innerväggar plan 1 och plan 2.
 • Stål brandisoleras
 • UE-EL har fortsätter sina arbeten på plan 1
 • UE-Rör arbetar med brunnar, avlopp/spillvatten i alla stråk och genomför håltagningar mellan planen. Har även börjat hänga upp rör i underkant bjälklag.
 • UE-Vent har börjat montera ventilationskanaler mellan planen i huset och har även beställt de stora ventilationsaggregaten som ska placeras i fläktrummet på taket.
 • Stommen besiktigades mellan leverantör och ByggTema under veckan.

Kommande arbeten v.46

 • Ytterväggar på plan 2 fortsätter att byggas och påbörjas på plan 3.
 • Utsättning av innerväggar på plan 2 fortsätter.
 • Bygg påbörjar gipsning och ljudtätning på plan 1.
 • UE-Vent fortsätter med sina genomföringar och montage kanaler mellan planen.
 • UE-Rör fortsätter arbetet med avlopp och dagvatten på plan 1 och plan 2.
 • UE- EL kontrollerar och justerar golvboxar och påbörjar arbetet med rör och dosor i yttervägg.

Byggprojektledare, Hifab