Veckobrev v.48-49

Arbeten under v.48

 • Leverans av fönster enligt bild 1 nedan.
 • Fortsatt intäckning av byggställning.
 • Bygghiss monterad på husets sydöstra hörn.
 • Gångbrons TRP-plåt på taket är monterat
 • Tätskiktsarbeten på tak plan 3 och tak plan 5 (fläktrummets tak).
 • Fortsatt brandisolering av stål
 • Fortsatt utsättning av innerväggar på plan 2 och plan 3.
 • Genomföringar för tex ventilationskanaler har gjutits.
 • Sprinkler har påbörjat sitt montage och upphängning på plan 1
 • Takfot och taksarg byggs upp på tak plan 4.
 • Övriga installatörer på el, ventilation och rör fortsätter sina arbeten i huset.

Kommande arbeten v.49

 • Arbeten som pågår v.48 fortsätter under v.49.
 • Murningsarbetet påbörjas måndag v.49 längs den östra fasaden.
 • Uppbyggnad av ytterväggar fortsätter
 • Glaspartier börjar monteras på plats
 • Ljudtätning på plan 1 och plan 2 fortsätter
 • UE Rör arbetar vidare med avlopp och dagvatten på plan 3 och drar rörstråk på plan 1
 • Tätskiktsarbeten på fläktrumstaket fortsätter
 • Sprinkler och resterande installatörer fortsätter sina arbeten i samtliga plan.

Byggprojektledare, Hifab