Veckobrev v.49-50

Arbeten under v.49

 • Montage fönster i Hus M.
 • Murningsarbetet (tegel) längs husets östra fasad påbörjas.
 • Huset förbereds inför uppvärmning.
 • Fortsatt intäckning av byggställning.
 • Tätskikt på fläktrummets tak färdigställs.
 • Taksarg runt huset byggs upp inför isolering och tätning av taket.
 • Genomföringar gjuts mellan bjälklagen.
 • Sprinkler har påbörjat sitt montage och upphängning på plan 1 och fortsätter sedan på plan 2.
 • Övriga installatörer på el, ventilation och rör fortsätter sina arbeten i huset.
 • Norra trapphuset tätas provisoriskt där glaspartier ska monteras vid senare skede.
 • Gips kompletteras i fasad.

Kommande arbeten v.50

 • Arbeten som pågår v.49 fortsätter under v.50.
 • Murningsarbetet fortsätter.
 • Uppbyggnad av ytterväggar färdigställs inför plåt och murning.
 • Glaspartier ska monteras på plats.
 • Ljudtätning på plan 2 fortsätter.
 • Preliminärt påbörjas dubbling insida plan 1.
 • Rör och dosor monteras in i yttervägg.
 • Ventilationsstråk på plan 3.
 • Plan 1 flytspacklas.
 • Övriga UE fortsätter sina arbeten.

Byggprojektledare, Hifab