Veckobrev v.50-51

Arbeten under v.50

 • Luftaggregaten har nu kommit till arbetsområdet.
 • Inklädnad av gångbrons undersida.
 • Murningsarbetet (tegel) längs husets östra fasad fortsätter och man börjar även på den södra fasaden.
 • Huset förbereds inför uppvärmning.
 • Tätskikt på fläktrummets tak färdigställs.
 • Taksarg runt huset byggs upp inför isolering och tätning av taket.
 • Genomföringar gjuts mellan bjälklagen.
 • Övriga installatörer på el, ventilation och rör fortsätter sina arbeten i huset.
 • Norra trapphuset tätas provisoriskt där glaspartier ska monteras vid senare skede.

Kommande arbeten v.51

 • Arbeten som pågår v.50 fortsätter under v.51.
 • Murningsarbetet fortsätter.
 • Glaspartier ska monteras på plats.
 • Ljudtätning på plan 2 fortsätter.
 • Tätskikt på tak plan 4.
 • Montage luftaggregat.
 • Plan 1 flytspacklas.
 • Övriga UE fortsätter sina arbeten.

Byggprojektledare, Hifab